Styret

alt alt alt

Mimi K. Berdal (født 1959)
Styreleder 

Mimi K. Berdal driver et uavhengig juridisk og finansielt rådgivningsfirma. Hun var advokat og senere partner i Arntzen de Besche advokatfirma AS fra 1991 til 2005. Berdal har utstrakt erfaring innen selskapsrett, verdipapirhandel og petroleumsrett. Berdal er styremedlem i en rekke norske og internasjonale selskaper inkludert Itera ASA, Gassco AS, Copeinca ASA, Q-Free ASA, Camposol Holding PLC, Renewable Energy Corporation ASA, Intex Resources ASA og Gjensidige Pensjon og Sparing AS. Berdal har juridisk embetseksamen fra Universitetet i Oslo (1987).

Berdal og nærstående eier 12 000 aksjer i Infratek ASA.
 

Hans Kristian Rød, nestleder (født 1953)
Nestleder 

Hans Kristian Rød er ansatt i Fortum Nordic AB. Fra 1994 var Rød administrerende direktør for Fortum’s olje- og gassvirksomhet, og siden 2003 ansvarlig for energivirksomheten i Norge. Rød har tidligere innehatt ledende stillinger i Norwegian Petroleum Consultants AS, Stolt-Nielsen Seaway Contracting AS og Svenska Petroleum AS. Han er styremedlem i blant annet Hafslund ASA, PA Resources AB, North Energy ASA og Fredrikstad Energi AS. Rød er utdannet Diplomøkonom fra Bedriftsøkonomisk Institutt i Oslo (1978) og MBA fra University of Wisconsin, Madison (1980).

Rød og nærstående eier ingen aksjer i Infratek ASA. Fortum konsernet, hvor Hans Kristian Rød er ansatt, eier 21 074 864 aksjer i Infratek ASA. 
alt   alt

Kari Ekelund Thørud (født 1975)
Styremedlem

Kari Ekelund Thørud er visekonsernsjef og konserndirektør for forretningsområdet Marked i Hafslund. Ekelund Thørud har vært ansatt i Hafslund-konsernet siden 2004. Hun kom fra stillingen som daglig leder i Hafslund Strøm AS, hvor hun var ansvarlig for daglig drift og utvikling av Hafslunds strømvirksomhet. Hun har videre bakgrunn som førstekonsulent i Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE). Ekelund Thørud er nestleder i Energi Norge AS, styremedlem i Mallin AS og Eidsiva Nett Holding AS. Hun er utdannet siviløkonom med spesialisering i Internasjonal bedriftsledelse fra Handelshøyskolen BI og har gjennomført Kraftanalytikerstudiet ved Norges Handelshøyskole. 

Ekelund Thørud er nærstående eier ingen akjser i Infratek ASA. Hafslund-konsernet, hvor Kari Ekeleund Thørud er ansatt, eier 27 652 360 aksjer i Infratek ASA.  
 

Dag Andresen (født 1962)
Styremedlem

Dag Andresen er konserndirektør i Veidekke og adm. direktør i Veidekke Entreprenør AS. Andresen har vært ansatt i Veidekke siden 1986 og har hatt ulike stillinger i selskapet, inkludert konserndirektør Divisjon Industri fra 1999 til 2001, konserndirektør Økonomi/finans fra 1994 til 1999 og controller og økonomisjef fra 1988 til 1994. Andresen er utdannet siviløkonom fra Handelshøyskolen Bi.

Andresen og nærstående eier 2000 aksjer i Infratek ASA.
alt   alt

Roger André Hansen (født 1964)
Styremedlem / Rep. ansatte

Roger André Hansen er konserntillitsvalgt i Infratek. Hansen har vært tillitsvalgt i Hafslund-konsernet siden 1993. Han var ansattes representant i styret i Hafslund ASA fra desember 2006 til desember 2007. Fra september 2005 til november 2007 har Hansen vært hovedtillitsvalgt i EL & IT Forbundet i Hafslund ASA, og fra desember 2007 i Infratek ASA. Hansen er utdannet energimontør og ble ansatt som lærling i Oslo Lysverker i 1981.

Hansen og nærstående eier 1500 aksjer i Infratek ASA. 
 

Rune Tobiassen (født 1970)
Styremedlem / Rep. ansatte

Rune Tobiassen er tillitsvalgt for NITO. Tobiassen har siden 2007 jobbet som elsikkerhetsingeniør og prosjektleder i Infratek Elsikkerhet AS, og har fra 2012 vært representant for de ansatte i Infratek Elsikkerhet AS styre. Han er medeier og styremedlem i RUMA Eiendomsutvikling AS som utvikler eiendommer til bebyggelsesformål. Tobiassen har tidligere jobbet 10 år hos ABB/YIT innen elektroinstallasjon, hvorav de siste fire årene som internkontrollør. Han er utdannet ved Teknisk Fagskole i Telemark og har fagbrev inne høyspentforsyning og lavspent installasjon. 

Tobiassen og nærstående eier 1500 aksjer i Infratek ASA.
alt  

 

Olle Strömberg (født 1960)
Styremedlem
/ Rep. ansatte

Olle Strömberg har vært tillitsvalgt i den svenske fagforeningen SEF (svenska elektriker förbundet) siden 1992 og konserntillitsvalgt siden juni 2012. Strömberg jobber som linjemontør i Infratek Sverige AB. Han har jobbet i bransjen siden 1992 og vært med på en rekke strukturendringer som begynt med Skandinaviska Elverk, så Gullspångs Kraft, Birka Service, Fortum Service og nå Infratek. Han er utdannet installasjonselektriker.

Störmberg og nærstående eier ingen aksjer i Infratek ASA.