Konsernledelsen

alt

 

   

Bjørn Frogner (født 1962)
konsernsjef

(1)

 

Bjørn Frogner har vært konsernsjef i Infratek siden 2007. Frogner kom fra stillingen som konserndirektør for forretningsområdet tekniske tjenester i Hafslund, som Infratek har sitt utspring fra. Han hadde da vært ansatt i Hafslund siden 2001, blant annet som stabsdirektør, konserndirektør forretningsutvikling og konserndirektør entreprenør og sikkerhet. Frogner var administrasjons- og økonomidirektør i Schibsted Trykk AS frem til 2001, og har tidligere arbeidserfaring som økonomisjef i Veidekke ASA og fra revisjonsselskapet KPMG. Frogner er styremedlem i selskapet Analytics AS. Han er utdannet Handelsøkonom ved Oslo Handelshøyskole.

Bjørn Frogner er norsk statsborger. Frogner og nærstående eier 206 000 aksjer i Infratek ASA.

alt

Vibeke Skjolde (født 1965)
konserndirektør

(2)

 

Vibecke Skjolde har siden juni 2010 vært konserndirektør Økonomi og finans/CFO i Infratek. Hun kom fra et engasjement som leder for et større effektiviseringsprogram for transportkonsernet Fjord1. Hun var før dette Head of Advisory i Mirror Accounting, et selskap i Lindorff-gruppen. Tidligere har hun vært økonomidirektør i selskapene Hurtigruten ASA og Hafslund ASA, samt økonomisjef i energiselskapene Tindra AS, Din Energi AS og Vestfold Kraft AS. Skjolde er utdannet siviløkonom fra Norges Handelshøyskole, hvor hun også har tatt høyere revisorstudium.

Vibecke Skjolde er norsk statsborger. Skjolde og nærstående eier 13 500 aksjer i Infratek ASA.

alt

Lars Bangen (født 1960)
konserndirektør
Lokal Infrastruktur

(3)

 

Lars Bangen var konserndirektør Infrastruktur i Infratek fra 2007 til 2009, og konserndirektør Infrastruktur Vest fra 2009 til 2010. I dag er Bangen konserndirektør for Lokal Infrastruktur. Fra 2004 var Bangen daglig leder for Hafslund Entreprenør AS, og før dette divisjonsleder for anskaffelser i Hafslund Nett AS. I perioden 2000-2002 var han divisjonsleder i Viken Energinett AS med ansvar for distribusjonsnettet i Oslo, Asker og Bærum, og fra 1998 leder for distribusjonsnettet i Oslo. Bangen startet i Oslo Lysverker i 1986, og er utdannet sivilingeniør el-kraft fra Norges Tekniske Høyskole (NTH).

Lars Bangen er norsk statsborger. Bangen og nærstående eier 102 000 aksjer i Infratek ASA.

alt

Alf Engqvist (født 1955)
konserndirektør
Sentral Infrastruktur

(4)
 

Alf Engqvist har siden august 2010 vært konserndirektør for Sentral Infrastruktur i Infratek. Engqvist kommer fra stillingen som Head of Asset Management i Vattenfall Eldistribution AB. Han har tidligere jobbet som General Manager i Vattenfall Service Syd AB, hatt kundeansvaret for Vattenfalls industrielle kunder, og jobbet som Deputy General Manager i Vattenfall Consultants AB. Engqvist er utdannet sjøingeniør fra Sjøbefalsskolen i Gøteborg, og har i tillegg utdannelse innen økonomi og ledelse.

Alf Engqvist er svensk statsborger. Engqvist og nærstående eier 8 000 aksjer i Infratek ASA.
alt
 

Lars Erik Finne (født 1975)
konserndirektør
Sikkerhet

(5)
 

Lars Erik Finne var konserndirektør Teknikk i Infratek fra 2007 til 2009, og har siden 2009 vært konserndirektør Sikkerhet. Finne kom fra stillingen som direktør for strategi og forretningsutvikling i Hafslund tekniske tjenester, en stilling han hadde hatt siden 2006. Finne har tidligere vært seniorrådgiver M&A og forretningsutvikler i Hafslund ASA, samt installasjonssjef og forretningsutvikler i Hafslund Sikkerhet Privat AS. Finne kom til Hafslund i 2003 fra stillingen som konsulent i Markup Consulting. Fra 1999 til 2001 var han markedssjef i Kagge Forlag. Finne er utdannet sivilmarkedsfører fra Handelshøyskolen BI.

Lars Erik Finne er norsk statsborger. Finne og nærstående eier 61 500 aksjer i Infratek ASA.

alt

Amund Kristiansen (født 1974)
konserndirektør
People & Safety

(6)
 

Amund Kristiansen har siden 1. januar 2013 vært Konserndirektør People & Safety i Infratek. Han gikk inn i rollen etter å ha vært HR Manager for SAP Norge og Talent & Performance Management lead for SAP Nordic siden 2006. Fra 2001 til 2006 var han HR Manager i HP Norge for selskapets tjeneste del. Kristiansen startet sin karriere i Konsernstab Personal i Telenor AS etter endt studie. Amund Kristiansen er utdannet Siviløkonom med spesialisering innenfor organisasjonspsykologi fra Handelshøyskolen BI. 

Amund Kristiansen er norsk statsborger.