PDF-versjon

Vedlagt er papirversjon av årsrapport 2012 som inkluderer styrets årsberetning, regnskap inkludert noter og revisjonsberetning. Last ned pdf her.