Styringsmodell

alt

For supplerende informasjon til redegjørelse for eierstyring og selskapsledelse vises det til: